NÔNG THÔN MỚI
Quyết định về việc thu hồi giấy phép xây dựng số 275/GPXD ngày 05/5/2020 của UBND thị xã Kinh Môn cấp cho Công ty cổ phần Phú Sơn
05/04/2022 07:40:17

Quyết định về việc thu hồi giấy phép xây dựng số 275/GPXD ngày 05/5/2020 của UBND thị xã Kinh Môn cấp cho Công ty cổ phần Phú Sơn

Ngày 31/3/2022 Uỷ ban nhân nhân dân thị xã Kinh Môn ban hành Quyết định số 404/QĐ-UBND Về việc thu hồi giấy phép số 275/GPXD ngày 05/5/2020 của UBND thị xã Kinh Môn cấp cho Công ty cổ phần Phú Sơn
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.6%
Số hồ sơ xử lý: 1781
Trước & đúng hạn: 1774
Trễ hạn: 7
Tỉ lệ trễ hạn: 0.4%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/09/2022 05:11:49)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP SƠN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thắng Ngạn

Địa chỉ: phường Hiệp Sơn TX Kinh Môn Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0983544858

Email: thangnganhd@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 6,593