Thông tin NHCSXH
Kinh Môn: Triển khai thực iện chương trình tín dụng cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo tinh thần Nghị quyết 181/NQ-CP ngày 02/11/2023 của Chính phủ
20/11/2023 02:21:52

Kinh Môn: Triển khai thực iện chương trình tín dụng cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo tinh thần Nghị quyết 181/NQ-CP ngày 02/11/2023 của Chính phủ

Đẩy nhanh thực hiện chương trình tín dụng chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo tinh thần Nghị quyết 181/NQ-CP ngày 02/11/2023 của Chính phủ về việc điều chỉnh nhiệm vụ chi thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Thị xã Kinh Môn phấn đấu giải ngân vốn kịp thời, đúng đối tượng.
 

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Kinh Môn được Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh giao 20 tỷ đồng. Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân đến hết năm 2023 đúng đối tượng thụ hưởng, đúng mục đích xin vay, giải ngân kịp thời nguồn vốn được giao giúp người lao động có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, ổn định đời sống, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã tập trung cao nhiều giải pháp. Trong đó phát huy vai trò của Ngân hàng chính sách xã hội thị xã, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thị xã, UBND các xã, phường làm tốt công tác tuyên truyền các chương trình tín dụng chính sách xã hội đến người nghèo và đối tượng chính sách khác; tuyên truyền về việc triển khai, thực hiện các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, Nghị quyết số 181/NQ-CP của Chính phủ.

        Các tổ chức hội nhận ủy thác thực hiện tốt công tác bình xét, xét duyệt cho vay, công khai dân chủ; hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả, trả nợ, trả lãi ngân hàng đầy đủ, đúng hạn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo cho vay đúng đối tượng, vốn vay được sử dụng đúng mục đích, không để lợi dụng chính sách; nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác của tổ chức mình nhất là các tổ chức hội, tổ TK&VV ở cơ sở trong việc thực hiện các nội dung ủy thác, ủy nhiệm.

        UBND xã, phường thực hiện tốt công tác rà soát, xác nhận đối tượng vay vốn, giải quyết các thủ tục, hồ sơ vay vốn kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng. Trong đó đặc biệt lưu ý không xác nhận cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đối với người lao động đã có việc làm ổn định, tham gia bảo hiểm xã hội tại các cơ quan, doanh nghiệp.

Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã: Chỉ đạo cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn chủ động tham mưu Chủ tịch UBND xã, phường thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch tín dụng được Ban đại diện HDQT NHCSXH thị xã giao đến cuối năm 2023, đặc biệt tham mưu chỉ đạo triển khai chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị quyết số 181/NQ-CP; tham mưu cho UBND xã, phường xác nhận đối tượng thụ hưởng, chỉ đạo bình xét cho vay theo quy định của các chương trình tín dụng; phối hợp với tổ chức hội cơ sở, tổ TK&VV hoàn thiện hồ sơ theo quy định và giải ngân kịp thời./.

Thu Xuân
Hệ thống văn bản
Dịch vụ công trực tuyến
Thông tin công khai
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1308
Trước & đúng hạn: 1308
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/12/2023 21:47:37)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP SƠN - THỊ XÃ KINH MÔN

Địa chỉ: Phường Hiệp Sơn - Thị xã Kinh Môn- tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0