VĂN HÓA-XÃ HỘI
Bình chọn các Chương trình tham gia Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam năm 2023
20/09/2023 08:09:33

Bình chọn các Chương trình tham gia Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam năm 2023

 Thực hiện Công văn số 3727/BVHTTDL-TV ngày 06/9/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bình chọn các Chương trình tham gia Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam năm 2023;
      Để tiếp tục tuyên truyền, tạo sức lan tỏa về ý nghĩa giáo dục của Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc, giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam năm 2023 và đưa các tác phẩm được giới thiệu đi vào cuộc sống, đồng thời để cổ vũ, động viên khích lệ đoàn Thư viện tỉnh Hải Dương, ngày 08/9/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 1766/SVHTTDL-QLVHGĐ, trong đó đề nghị các phòng Quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; Phòng Văn hóa - Thông tin và Trung tâm: Văn hóa, Thông tin - Thể thao, Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác tuyên truyền và tham gia bình chọn các Chương trình tham gia Liên hoan trên không gian mạng.
     Xem chi tiết tại đây: 
Hệ thống văn bản
Dịch vụ công trực tuyến
Thông tin công khai
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1276
Trước & đúng hạn: 1276
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2023 07:41:50)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP SƠN - THỊ XÃ KINH MÔN

Địa chỉ: Phường Hiệp Sơn - Thị xã Kinh Môn- tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0