NÔNG THÔN MỚI
Kiểm tra, theo dõi mô hình nuôi thương phẩm cá trê vàng theo hướng VietGap
22/09/2023 08:43:09

Kiểm tra, theo dõi mô hình nuôi thương phẩm cá trê vàng theo hướng VietGap

Năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hải Dương đã triển khai thực hiện đề tài “Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá trê vàng (Clarias macrocephalus) theo hướng VietGap phù hợp với điều kiện tỉnh Hải Dương” với quy mô 2 ha.  
 
   Đề tài được triển khai tại 03 địa điểm: xã Hưng Long, xã Tân Quang huyện Ninh Giang và xã Nhật Tân huyện Gia Lộc. Tham gia mô hình, người dân được hỗ trợ 50% kinh phí mua con giống, một phần chế phẩm sinh học xử lý môi trường ao nuôi; được tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình triển khai thực hiện mô hình.  
   Hiện nay, qua kiểm tra cho thấy môi trường nước các ao nuôi tốt, một số chỉ tiêu theo dõi: nhiệt độ, pH, oxy, khí độc (NO2, NH3/NH4) trong ngưỡng giới hạn cho phép; cá trê vàng có tốc độ sinh trưởng tốt, không nhiễm bệnh. Các hộ nuôi thực hiện đúng theo quy trình kỹ thuật.
 
PHÒNG THỦY SẢN 
Hệ thống văn bản
Dịch vụ công trực tuyến
Thông tin công khai
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1276
Trước & đúng hạn: 1276
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2023 08:24:45)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP SƠN - THỊ XÃ KINH MÔN

Địa chỉ: Phường Hiệp Sơn - Thị xã Kinh Môn- tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0