NÔNG THÔN MỚI
Diện tích cây rau màu vụ hè thu ở Kinh Môn tăng 28% so với kế hoạch
18/09/2023 03:25:47

Các loại rau màu được nông dân thị xã Kinh Môn gieo trồng ở vụ hè thu là rau ăn lá, ngô, dưa các loại,...

Xác định cây rau màu là cây ngắn ngày, mang giá trị kinh tế cao nên vụ hè thu năm nay, nông dân nhiều địa phương trên địa bàn thị xã Kinh Môn đã mở rộng diện tích gieo trồng được 450ha, tăng 28% so với kế hoạch. Các loại rau màu được nông dân thị xã Kinh Môn gieo trồng ở vụ hè thu là rau ăn lá, ngô, dưa các loại,....

Để nâng cao năng suất, chất lượng rau vụ hè thu trong điều kiện nắng mưa bất thường, các hộ nông dân thị xã Kinh Môn đều áp dụng phương pháp nhà màng, nhà lưới hoặc phủ nylon để chống nắng, mưa, sâu bọ và chống trôi dưỡng chất trong đất. Hiện các cây rau màu đang sinh trưởng và phát triết tốt, ít sâu bệnh gây hại. Các loại rau màu đến kỳ thu hoạch đều được tiêu thụ thuận lợi, giá bán ổn định. Mỗi sào rau, nông dân thị xã Kinh Môn thu lãi từ 3 đến 5 triệu đồng.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Kinh Môn khuyến cáo nông dân theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp tưới dưỡng và phương án phòng, chống mưa úng cho cây màu hè thu; Tăng cường kiểm tra tình hình sinh trưởng, phát triển và sâu bệnh hại cây rau màu để phòng trừ kịp thời; Phối hợp với Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp địa phương và các đơn vị liên quan xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập trong sản xuất rau màu./.

Nguồn: Đài PT – TH Hải Dương

Hệ thống văn bản
Dịch vụ công trực tuyến
Thông tin công khai
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1276
Trước & đúng hạn: 1276
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2023 07:12:32)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP SƠN - THỊ XÃ KINH MÔN

Địa chỉ: Phường Hiệp Sơn - Thị xã Kinh Môn- tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0