THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
http://vienkiemsat.haiduong.gov.vn/uploads/videos/thumbs/videos_270x200-5-fff3ee6a14834207b9072bd9e90fa583.png
20/09/2023 02:22:10

http://vienkiemsat.haiduong.gov.vn/uploads/videos/thumbs/videos_270x200-5-fff3ee6a14834207b9072bd9e90fa583.png

http://vienkiemsat.haiduong.gov.vn/uploads/videos/thumbs/videos_270x200-5-fff3ee6a14834207b9072bd9e90fa583.png
Hệ thống văn bản
Dịch vụ công trực tuyến
Thông tin công khai
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1276
Trước & đúng hạn: 1276
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2023 07:13:26)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP SƠN - THỊ XÃ KINH MÔN

Địa chỉ: Phường Hiệp Sơn - Thị xã Kinh Môn- tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0