VĂN HÓA-XÃ HỘI
Kiểm đếm đối với dự án Đường vào khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc
22/09/2023 08:54:48

Kiểm đếm đối với dự án Đường vào khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc

Kiểm đếm đối với dự án Đường vào khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc

 

Sáng ngày 07/09/2023, Hội đồng giải phóng mặt bằng thành phố Chí Linh thực hiện dự án Đường vào khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc (đoạn từ Quốc lộ 37 vào chùa Côn Sơn) tiến hành kiểm đếm cây cối, hoa màu, tài sản vật kiến trúc trên đất đối với các hộ nhận khoán của Ban quản lý rừng tỉnh Hải Dương.

Thực hiện Nghị quyết  hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 “Về việc chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 961/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ngày 25/5/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường vào khu di tích Côn Sơn- Kiếp Bạc (đoạn từ Quốc lộ 37 vào chùa Côn Sơn); Quyết định số: 2440/QĐ- UBND của thành phố Chí Linh về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB thực hiện dự án Đường vào khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc (đoạn từ Quốc lộ 37 vào chùa Côn Sơn), phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh.

Ban quản lý rừng tỉnh Hải Dương và Hội đồng giải phóng mặt bằng thành phố Chí Linh đã xác định có hơn 30 hộ nhận khoán của Ban quản lý rừng đã nằm trong dự án. Sau khi được thông báo và tuyên truyền, các hộ nhận khoán đã đồng thuận và chấp hành tốt chủ trương thu hồi đất của Nhà nước để thực hiện dự án.

Dưới đây là hình ảnh buổi kiểm đếm cây cối hoa màu, tài sản vật kiến trúc Dự án đường vào khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc (đoạn từ QL 37 vào chùa Côn Sơn)

 
 
 
 

Ban quản lý rừng

Hệ thống văn bản
Dịch vụ công trực tuyến
Thông tin công khai
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1276
Trước & đúng hạn: 1276
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2023 09:15:32)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP SƠN - THỊ XÃ KINH MÔN

Địa chỉ: Phường Hiệp Sơn - Thị xã Kinh Môn- tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0