TIN TỔNG HỢP KHÁC
Sở Thông tin và Truyền thông triển khai Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin
16/11/2023 08:33:09

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin

Sáng ngày 2/11, Sở TT&TT tổ chức hội nghị triển khai Đề án nâng cao hiệu quả Hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin tại tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025.

Đồng chí Phạm Huy Thắng, Phó Giám đốc Sở TT-TT chủ trì hội nghị, tham dự cuộc họp có các trưởng  phòng, đơn vị, công chức thuộc Sở; Trưởng phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng đài phát thanh các huyện, thị xã, thành phố…

Toàn cảnh hội nghị triển khai Đề án nâng cao hiệu quả Hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin tại tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025

Trong nhiều năm qua, hoạt động thông tin cơ sở của tỉnh đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, từng bước nâng cao trình độ dân trí, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Nhằm hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở, từ đó đổi mới phương thức cung cấp thông tin, nâng cao chất lượng nội dung thông tin để cung cấp, trao đổi thông tin theo hướng chủ động, kịp thời, chính xác và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin” (Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ);  tỉnh Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 4723/KH-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2020 về triển khai Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên Ứng dụng CNTT tại tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.

Một trong những nhiệm vụ của Đề án là xây dựng, hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông phù hợp với điều kiện của địa phương, bảo đảm tránh lãng phí trong đầu tư. Xây dựng các bảng tin điện tử công cộng đặt tại các địa điểm thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin được kết nối với hệ thống thông tin nguồn; Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ  trách về CNTT và cán bộ làm công tác thông tin cơ sở các cấp về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng CNTT để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý, vận hành thiết bị kỹ thuật… Đề án đề ra các giải pháp thực hiện như giải pháp về công nghệ, kỹ thuật hiện đại; tổ chức nguồn nhân lực; xây dựng cơ chế chính sách; quản lý nhà nước, huy động nguồn vốn…

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, 100% cán bộ làm công tác thông tin cơ sở các cấp được Bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật phù hợp với vị trí việc làm.  Đầu tư nâng cấp hệ thống các thiết bị đài phát thanh cấp huyện để các đơn vị tự sản xuất chương trình phát thanh số, công tác lưu trữ, khai thác tư liệu, tin bài đồng bộ phù hợp và đủ điều kiện cộng tác với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Hải Dương. Đồng thời nhận được tín hiệu và tiếp âm chương trình phát thanh của Đài phát thanh truyền hình tỉnh Hải Dương,  Đài tiếng nói Việt Nam…. 100% đài truyền thanh cấp xã tiếp được sống của Đài phát thanh cấp huyện đài phát thanh và truyền hình tỉnh Hải Dương và đài tiếng nói Việt Nam. Mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất từ 1-2 bảng tin điện tử công cộng đặt tại các địa điểm thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin được kết nối với hệ thống thông tin nguồn

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đơn vị tư vấn trình bày các giải pháp về truyền thanh thông minh, mô hình tổng thể hệ thống thông tin nguồn; các mô hình quản lý đài phát thanh ứng dụng CNTT…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng Phạm Huy Thắng, Phó Giám đốc Sở TT&TT cho biết: thời gian tới, Sở TT&TT sẽ triển khai hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT&TT tại 30 đài truyền thanh cấp xã thuộc 12 huyện, thị xã, thành phố; tổ chức đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác truyền thanh cơ sở; phối hợp với Sở Nội vụ cùng các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản cụ thể hóa cơ chế chính sách về cán bộ thông tin cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu duy trì và phát triển hệ thống thông tin cơ sở; hướng dẫn chính quyền các cấp áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo hệ thống thông tin cơ sở ứng dụng CNTT thống nhất về tiêu chuẩn công nghệ để đảm bảo kết nối với hệ thống điều hành thông tin cơ sở tập trung của tỉnh…

Nguồn: tin, ảnh: Kim Dung

Hệ thống văn bản
Dịch vụ công trực tuyến
Thông tin công khai
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1308
Trước & đúng hạn: 1308
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/12/2023 20:51:04)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP SƠN - THỊ XÃ KINH MÔN

Địa chỉ: Phường Hiệp Sơn - Thị xã Kinh Môn- tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0