CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh làm việc với Thị xã Kinh Môn
15/11/2023 02:41:13

Sáng 6/10, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh do Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát tại thị xã Kinh Môn về việc thực hiện các yêu cầu về định giá, giám định, cung cấp tài liệu, chứng cứ, tham gia tố tụng của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng giai đoạn 2021- 2023.

Giai đoạn 2021 - 2023, Hội đồng định giá của Thị xã Kinh Môn đã định giá tài sản 77 vụ, các cơ quan tiến hành tố tụng cũng thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ, tham gia tố tụng và giám định, định giá tài sản theo quy định; đồng thời có sự phối hợp với các phòng, ban chuyên môn trong quá trình thực hiện, góp phần giải quyết các vụ án đúng quy định của pháp luật...

Tuy nhiên, thực tế triển khai còn có những vướng mắc do việc khảo sát giá cả trên thị trường còn gặp khó khăn, nhất là đối với các tài sản vô hình, tài sản không mua bán trên thị trường; một số cán bộ, công chức được cử để tham gia tố tụng còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ; tài liệu để phục vụ cho công tác điều tra, tố tụng không còn lưu trữ tại cơ quan đăng ký...

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích đề nghị thị xã Kinh Môn cần khắc phục một số hạn chế trong tuyên truyền, quán triệt những quy định mới; việc kiểm tra, theo dõi chưa được thường xuyên. Không để xảy ra việc định giá, cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu chậm. Thị xã cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác thẩm định giá.

Các cơ quan tiến hành tố tụng chủ động, phối hợp nâng cao chất lượng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, lưu trữ hồ sơ; đôn đốc người có thẩm quyền thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng. Những kiến nghị của Thị xã sẽ được Đoàn ghi nhận và đề xuất đến cơ quan có thẩm quyền.

Theo Đài PT - TH Hải Dương
Hệ thống văn bản
Dịch vụ công trực tuyến
Thông tin công khai
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1308
Trước & đúng hạn: 1308
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/12/2023 21:26:17)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP SƠN - THỊ XÃ KINH MÔN

Địa chỉ: Phường Hiệp Sơn - Thị xã Kinh Môn- tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0