NÔNG THÔN MỚI
Quyết định về việc thu hồi giấy phép xây dựng số 275/GPXD ngày 05/5/2020 của UBND thị xã Kinh Môn cấp cho Công ty cổ phần Phú Sơn
05/04/2022 07:36:14

Quyết định về việc thu hồi giấy phép xây dựng số 275/GPXD ngày 05/5/2020 của UBND thị xã Kinh Môn cấp cho Công ty cổ phần Phú Sơn

Ngày 31/3/2022 Uỷ ban nhân nhân dân thị xã Kinh Môn ban hành Quyết định số 404/QĐ-UBND Về việc thu hồi giấy phép số 275/GPXD ngày 05/5/2020 của UBND thị xã Kinh Môn cấp cho Công ty cổ phần Phú Sơn
 
 
Hệ thống văn bản
Dịch vụ công trực tuyến
Thông tin công khai
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 757
Trước & đúng hạn: 757
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/09/2023 12:00:03)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP SƠN - THỊ XÃ KINH MÔN

Địa chỉ: Phường Hiệp Sơn - Thị xã Kinh Môn- tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0