CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Noi theo phong cách làm việc của Bác
18/09/2023 03:45:24

Noi theo phong cách làm việc của Bác

Cuộc đời cao cả, phong cách làm việc của Bác Hồ là tấm gương vĩ đại để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo.
 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ. Bác chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức, có tài trên tất cả các bình diện như: tư tưởng, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tính kỷ luật, năng lực công tác, phong cách làm việc …. Riêng về phong cách làm việc của cán bộ, Bác đã có những lời căn dặn, chỉ bảo rất tâm huyết, sâu sắc, thuyết phục. Chính cuộc đời, phong cách làm việc của Người là một tấm gương vĩ đại để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo.

Những đặc điểm trong tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách làm việc của cán bộ, đó là kết hợp nguyên tắc với biện pháp thực hiện linh hoạt; kết hợp tính cách mạng với tính khoa học; kết hợp tập thể lãnh đạo với cá nhân phụ trách; phong cách làm việc quần chúng, cần – kiệm – liêm – chính – chí công vô tư. Chẳng hạn, về tính nguyên tắc kết hợp với biện pháp thực hiện linh hoạt, có lần Bác từng dạy cán bộ phải: “ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc”. Chấp hành nghiêm nguyên tắc như trên, song Người nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện cần linh hoạt, mềm dẻo, phải “dĩ bất biến, ứng vạn biến”.

Để cán bộ có phong cách làm việc quần chúng, Người chỉ ra cách làm rất cụ thể, dễ hiểu: “Cán bộ tỉnh phải biết đến tận các huyện, các xã. Cán bộ huyện phải đến tận các xã, các thôn. Cán bộ phải chân đi, mắt thấy, tai nghe, miệng nói, tay làm, óc nghĩ. Để thiết thực điều tra, giúp đỡ, kiểm soát, rút kinh nghiệm, trao đổi kinh nghiệm giúp đỡ người dân và học hỏi dân”. Người cũng phê bình, chấn chỉnh tình trạng một số cán bộ mắc bệnh “bàn giấy”, xa dân.

Đến nay, những tư tưởng của Người về phong cách làm việc của cán bộ vẫn còn vẹn nguyên tính thời sự, luôn được Đảng ta vận dụng, kế thừa, phát triển sáng tạo. Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đôi ngũ cán bộ, đến nay, đất nước ta đã có đội ngũ cán bộ không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, phát triển, chất lượng ngày càng được nâng lên. Nhìn chung, đôi ngũ cán bộ có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống giản dị, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, năng lực được nâng lên, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ còn hạn chế, yếu kém trong đó có những hạn chế về phong cách làm việc: không chấp hành nghiêm tính nguyên tắc, chưa gương mẫu, thiếu tu dưỡng, suy thoái về đạo đức, lối sống, tình trạng đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của Đảng, đất nước; có biểu hiện “bàn giấy”, xa dân…

Để phát huy điểm mạnh, khắc phục các hạn chế của cán bộ trong phong cách làm việc, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là rất quan trọng. Muốn vậy, bên cạnh sự cố gắng của mỗi cán bộ thì sự quan tâm lãnh đạo, kiểm tra, giám sát, giúp đỡ từ các cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị nơi cán bộ công tác và người dân là không thể thiếu. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân sẽ là kênh giám sát, phản ánh hiệu quả để mỗi cán bộ biết phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, phòng chống vi phạm của mình để thực sự trở thành người cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên” như lời dạy của Người./.

X.T
Hệ thống văn bản
Dịch vụ công trực tuyến
Thông tin công khai
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1276
Trước & đúng hạn: 1276
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2023 07:01:41)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP SƠN - THỊ XÃ KINH MÔN

Địa chỉ: Phường Hiệp Sơn - Thị xã Kinh Môn- tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0