CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
LĐLĐ thị xã tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết 02 của Bộ chính trị về “đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”
14/04/2022 08:38:15

LĐLĐ thị xã tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết 02 của Bộ chính trị về “đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”

Ngày 13/4, LĐLD thị xã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai, học tập Nghị quyết số 02 - NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “ Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.
 
 
 

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Sanh - Trưởng Ban tuyên giáo – Nữ công Liên đoàn lao động tỉnh trực tiếp truyền đạt nội dung trọng tâm Nghị quyết 02 - NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về “ Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

 
 

Theo đó, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp công đoàn, nhằm xây dựng đội ngũ công nhân lao động và tổ chức Công đoàn lớn mạnh về số lượng, đảm bảo chất lượng, đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

     Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt những nội dung quan trọng theo tinh thần Nghị quyết 02 gồm: Tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết gắn với việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp của giai cấp công nhân trong điều kiện hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng 4.0; chú trọng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.
 
 

Nghị quyết số 02 của Bộ chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, chỉ đạo, định hướng đồng thời là cơ sở để đổi mới căn bản tổ chức và hoạt động của các cấp công đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn, định hướng giúp các cấp công đoàn thị xã vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ.

 
 

Thông qua hội nghị đã giúp cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động nâng cao nhận thức, bồi đắp niềm tin cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động vững tin vào sự nghiệp đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy vai trò, đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển./.

Liên Đoàn Lao động thị xã Kinh Môn

Hệ thống văn bản
Dịch vụ công trực tuyến
Thông tin công khai
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 757
Trước & đúng hạn: 757
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/09/2023 12:52:06)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP SƠN - THỊ XÃ KINH MÔN

Địa chỉ: Phường Hiệp Sơn - Thị xã Kinh Môn- tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0