NÔNG THÔN MỚI
Tăng cường thực hiện các giải pháp thích ứng với tình trạng thiếu hụt nguồn nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2023-2024
22/09/2023 08:04:54

Tăng cường thực hiện các giải pháp thích ứng với tình trạng thiếu hụt nguồn nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2023-2024

Sở Nông nghiệp và PTNT vừa ban hành văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã; Công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh Hải Dương; Công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Hải Dương; Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Hưng Hải tăng cường thực hiện các giải pháp thích ứng với tình trạng thiếu hụt nguồn nước phục vụ gieo cấy
lúa vụ Đông Xuân 2023-2024.

Theo thông báo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại văn bản số 4923/EVNKTSX ngày 21/8/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc chuẩn bị công tác cấp nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân năm 2023-2024 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, với nhận định tình hình khí tượng thủy văn thời gian còn lại của mùa lũ và các tháng cuối năm 2023, lượng nước về các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng thiếu hụt từ 30-50% so TBNN và nhà máy thủy điện Hòa Bình dự kiến thực hiện thay thế thiết bị định kỳ bắt buộc nên trong các đợt xả nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2023-2024 sẽ chỉ vận hành được tối đa 07/08 tổ máy, dẫn đến nguy cơ nguồn nước thiếu hụt so với các năm trước đây.

Theo đó, để đảm bảo chủ động nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2023-2024, thích ứng với việc thiếu hụt nguồn nước thời vụ, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi tích cực xây dựng kế hoạch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2023- 2024 với nhu cầu sử dụng nguồn nước bổ sung từ các hồ chứa thủy điện chỉ trong 02 đợt, thời gian hoàn thành lấy nước muộn nhất khoảng 25/02/2024.

Tập trung kiểm tra, rà soát và khẩn trương tu sửa, bảo dưỡng hệ thống công trình, máy móc, thiết bị phục vụ tưới do địa phương, đơn vị quản lý đảm bảo 100% số lượng máy móc thiết bị, công trình phục vụ tưới đủ điều kiện hoạt động tốt để chủ động đưa nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024. Chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt công tác làm thủy lợi Đông Xuân và  công tác phòng, chống hạn vụ Đông Xuân 2023-2024 của địa phương, đơn vị.

Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Hưng Hải, Công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh Hải Dương chủ động bố trí phương tiện, thiết bị và thường xuyên quan trắc độ mặn, tình trạng xâm nhập mặn ở các cửa cống lấy nước từ sông ngoài để chủ động lấy nước trữ vào hệ thống đảm bảo chất lượng, số lượng nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024. Các khu vực có khả năng gặp khó khăn cấp nước tưới cần xem xét chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang cây trồng có nhu cầu nước ít hơn ở các vùng thường xuyên gặp khó khăn về nguồn nước.

Trên cơ sở Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2023 - 2024 chung toàn tỉnh, kế hoạch lấy nước dự kiến phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024 khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2023 - 2024 của địa phương; các huyện, thành phố, thị xã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch lấy nước phù hợp với kế hoạch gieo cấy, cơ cấu thời vụ gieo trồng của địa phương, phù hợp với năng lực nguồn nước. Chủ động tận dụng thời gian mực nước trên hệ thống sông trục được dâng cao, đảm  bảo chất lượng để lấy nước. Thực hiện tưới nước tiết kiệm, có kế hoạch dự trữ nguồn nước để phục vụ sản xuất. Đối với các huyện, thành phố, thị xã lấy nước từ hệ thống sông ngoài phải tận dụng tối đa các đỉnh triều để lấy và trữ nước vào hệ thống kênh trục và tăng diện tích tưới ải tự chảy. Đối với thành phố Chí Linh cần quản lý chặt chẽ nguồn nước trong các hồ chứa, không được tháo nước ở các hồ chứa để khai thác thuỷ sản hoặc các mục đích khác.

Nguồn: BBT

Hệ thống văn bản
Dịch vụ công trực tuyến
Thông tin công khai
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1276
Trước & đúng hạn: 1276
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2023 07:40:30)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP SƠN - THỊ XÃ KINH MÔN

Địa chỉ: Phường Hiệp Sơn - Thị xã Kinh Môn- tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0