THÔNG BÁO
Thông báo lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương
20/09/2023 08:30:15

Thông báo lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo Nghị quyết về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương .

Cổng TTĐT tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo trên để các cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến trực tiếp bằng văn bản về Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương (địa chỉ: Số 199 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) hoặc gửi qua hộp thư điện tử nguyenngochai@haiduong.gov.vn.

Thời gian đăng tải: đến ngày 15/10/2023.

​Xem chi tiết tại file đính kèm:

05.09.2023-Du thao Nghi quyet DM TTTT.pdf

15.09.2023-Du thao Phu luc Nghi quyet DM TTTT.pdf

Nguồn: BBT

Hệ thống văn bản
Dịch vụ công trực tuyến
Thông tin công khai
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1308
Trước & đúng hạn: 1308
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/12/2023 20:53:45)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP SƠN - THỊ XÃ KINH MÔN

Địa chỉ: Phường Hiệp Sơn - Thị xã Kinh Môn- tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0