GIÁO DỤC-Y TẾ
Những người được nâng mức hưởng BHYT lên 100%
02/11/2023 03:14:37

Những người được nâng mức hưởng BHYT lên 100%

Ngày 19/10, Chính phủ ban hành Nghị định số 75 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146 năm 2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
 

Đáng chú ý, Chính phủ quy định nâng mức hưởng từ 80% lên 100% chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng gồm: Người có công với cách mạng quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 146 của Chính phủ như thanh niên xung phong; cán bộ, chiến sĩ công an đã được giải quyết hưởng chế độ theo quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; dân công hỏa tuyến. Người dân tộc thiểu số thoát nghèo theo Quyết định 861 năm 2021 của Thủ tướng và nhóm đối tượng đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 131 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Nghị định số 75 cũng quy định việc giao dự toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thực hiện thông báo số dự kiến chi khám chữa bệnh BHYT tới cơ sở khám chữa bệnh để làm cơ sở lập kế hoạch sử dụng kinh phí trong năm nhưng không áp dụng làm căn cứ tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT của cơ sở trong trường hợp vượt số dự kiến chi.

Bất cập trong quy định về tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT đã được nhiều cơ sở y tế phản ánh nhiều năm qua. Thực tế, dù cơ quan BHXH giám định các chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi điều kiện, tỷ lệ thanh toán, phạm vi quyền lợi của người bệnh có thẻ BHYT do cơ sở khám chữa bệnh cung cấp và không thu tiền của người bệnh là hợp pháp nhưng do quy định của tổng mức thanh toán nên các chi phí này lại bị xem xét lại, không được thanh toán vì lý do vượt tổng mức.

Điều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh, ảnh hưởng quyền lợi của người bệnh.

Theo quy định mới, các chi phí khám chữa bệnh BHYT trong phạm vi quyền lợi được hưởng và mức hưởng của người tham gia BHYT đã được cơ quan BHXH giám định sẽ thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT. Cơ chế thanh toán theo thực tế các dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế… sử dụng cho người bệnh và mức giá theo quy định hiện hành.

Các quy định này được đánh giá sẽ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT giữa cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan BHXH, tạo điều kiện cho cơ sở khám chữa bệnh nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo đảm quyền lợi của người bệnh BHYT./.

Nguyễn Kha
Hệ thống văn bản
Dịch vụ công trực tuyến
Thông tin công khai
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1308
Trước & đúng hạn: 1308
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/12/2023 22:02:29)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP SƠN - THỊ XÃ KINH MÔN

Địa chỉ: Phường Hiệp Sơn - Thị xã Kinh Môn- tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0