GIÁO DỤC-Y TẾ
Thông báo tuyển dụng
22/09/2023 08:01:17

Thông báo tuyển dụng

UBND thị xã ban hành Thông báo số 141/TB-UBND ngày 10/8/2023 về tuyển dụng giáo viên và nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023
    * Thông báo 141: Thong bao tuyen dung 2023.pdf
            
   * Chỉ tiêu tuyển dụng năm 2023: Chi tieu Kinh Mon.pdf 
Hệ thống văn bản
Dịch vụ công trực tuyến
Thông tin công khai
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1276
Trước & đúng hạn: 1276
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2023 07:26:14)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP SƠN - THỊ XÃ KINH MÔN

Địa chỉ: Phường Hiệp Sơn - Thị xã Kinh Môn- tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0