GIÁO DỤC-Y TẾ
Triển khai các nội dung về tuyển dụng Giáo viên, nhân viên năm 2022
15/08/2022 09:17:18

Triển khai các nội dung về tuyển dụng Giáo viên, nhân viên năm 2022

Triển khai các nội dung về tuyển dụng Giáo viên, nhân viên năm 2022
Phòng Nội vụ thị xã ban hành Công văn số 43/CV-NV ngày 10/8/2022 triển khai một số nội dung về tuyển dụng giáo viên và nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
99.6%
Số hồ sơ xử lý: 2033
Trước & đúng hạn: 2026
Trễ hạn: 7
Tỉ lệ trễ hạn: 0.4%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/11/2022 23:10:37)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP SƠN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thắng Ngạn

Địa chỉ: phường Hiệp Sơn TX Kinh Môn Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0983544858

Email: thangnganhd@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0