NÔNG THÔN MỚI
Hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp năm 2023
18/09/2023 03:21:34

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt hỗ trợ các Kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được phê duyệt năm 2022 và triển khai thực hiện năm 2022 và năm 2023

Tổng kinh phí được phê duyệt hỗ trợ hơn 6,5 tỷ đồng để hỗ trợ cho 8 liên kết gồm: hỗ trợ cho 3 kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trứng gà, lợn thịt với kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng; lĩnh vực thủy sản có 4 kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cá Trắm, Chép và Rô phi hơn 3,9 tỷ đồng; lĩnh vực trồng trọt có 1 kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Khoai tây với kinh phí 141 triệu đồng. UBND tỉnh Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được phê duyệt bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đúng chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách và các quy định tài chính hiện hành./.

Nguồn: Đài PT – TH Hải Dương

Hệ thống văn bản
Dịch vụ công trực tuyến
Thông tin công khai
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1276
Trước & đúng hạn: 1276
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2023 09:16:09)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP SƠN - THỊ XÃ KINH MÔN

Địa chỉ: Phường Hiệp Sơn - Thị xã Kinh Môn- tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0