AN NINH-QUỐC PHÒNG
Chỉ thị của chủ tịch UBND thị xã về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024
20/11/2023 02:36:39

Năm 2023 công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn thị xã được thực hiện đạt kết quả tốt, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số ít cơ quan chưa chặt chẽ, công tác đăng ký phúc tra và quản lý nguồn chưa thường xuyên; công tác phối hợp để sơ tuyển, khám tuyển chưa đồng bộ; việc xử lý vi phạm chưa kịp thời, còn thanh niên chống, trốn không thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự.

Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024, Chủ tịch UBND thị xã chỉ thị các cấp, các ngành, Ban giám đốc các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp thực hiện tốt các nội dung:

Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng Luật nghĩa vụ quân sự, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi và những gia đình có con em trong độ tuổi tích cực, tự giác thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự.

Kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đảm bảo theo quy định, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, tổ chức; xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đảm bảo chặt chẽ, đầy đủ các bước.

Ban chỉ huy quân sự thị xã là cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã xây dựng kế hoạch chi tiết về việc sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt hồ sơ, tổ chức hiệp đồng với các đơn vị nhận quân, cử cán bộ đi thâm nhập, chốt quân số và phát lệnh gọi nhập ngũ, chủ động phối hợp với phòng y tế, Trung tâm y tế, Công an thị xã, các cơ quan, ban, ngành thực hiện.

Các ông bà thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, bố trí công việc, dành nhiều thời gian tăng cường đôn đốc giúp đỡ cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ.

UBND các xã/phường, lãnh đạo Ban giám đốc cơ quan, công ty, doanh nghệp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ của đơn vị mình./.

Thu Xuân

Hệ thống văn bản
Dịch vụ công trực tuyến
Thông tin công khai
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1308
Trước & đúng hạn: 1308
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/12/2023 20:23:59)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP SƠN - THỊ XÃ KINH MÔN

Địa chỉ: Phường Hiệp Sơn - Thị xã Kinh Môn- tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0