GIÁO DỤC-Y TẾ
Thông báo tuyển dụng Giáo viên năm 2022
15/08/2022 09:15:10

Thông báo tuyển dụng Giáo viên năm 2022

Thông báo tuyển dụng Giáo viên năm 2022
UBND thị xã ban hành Thông báo số 150/TB-UBND ngày 10/8/2022 về việc tuyển dụng giáo viên và nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022
 
 
 
Hệ thống văn bản
Dịch vụ công trực tuyến
Thông tin công khai
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1276
Trước & đúng hạn: 1276
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2023 09:15:20)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP SƠN - THỊ XÃ KINH MÔN

Địa chỉ: Phường Hiệp Sơn - Thị xã Kinh Môn- tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0