VĂN HÓA-XÃ HỘI
Cuộc thi “Dữ liệu với cuộc sống – Digital Data For Life năm 2023”
22/09/2023 08:51:59

Cuộc thi “Dữ liệu với cuộc sống – Digital Data For Life năm 2023”

UBND tỉnh Hải Dương ban hành văn bản số 3499/UBND-VP, ngày 19 tháng 9 năm 2023 về việc phát động cuộc thi “Dữ liệu với cuộc sống –Digital Data For Life năm 2023”

         Nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, khách quan, tạo sự đồng thuận của các cơ quan, ban, ngành, địa phương và nhân dân trong triển khai thực hiện Đề án; thu hút sự quan tâm của cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng các tài năng công nghệ trẻ trong việc phát huy tính sáng tạo để nghiên cứu, đưa ra các ý tưởng và sản phẩm công nghệ thông tin thiết thực phục vụ tiến trình chuyển đổi số quốc gia, nhất là việc ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chip. Cục C06 - Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ban thời sự Đài truyền hình Việt Nam (VTV2) và các đơn vị có liên quan phát động cuộc thi “Dữ liệu với cuộc sống – Digital Data For Life năm 2023”.

          Hòa chung với đó, UBND tỉnh Hải Dương ban hành văn bản số 3499/UBND-VP, ngày 19 tháng 9 năm 2023 về việc phát động cuộc thi “Dữ liệu với cuộc sống –Digital Data For Life năm 2023”, yêu cầu: Quán triệt, phổ biến cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị để phát huy tính sáng tạo, nghiên cứu; khuyến kích và tạo điều kiện tốt nhất để các tác giả, nhóm tác giả tham gia, hưởng ứng cuộc thi; Tuyên truyền, phổ biến về cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử, trang Zalo, trang Fanpage của đơn vị; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến cuộc thi đến đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh biết và tham gia nhằm góp phần thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ.

     Đối tượng, cách thức tham gia và cơ cấu giải thưởng được đăng tải chi tiết tại: https://diendanchuyendoiso.gov.vn/news/cong-nghe/cuoc-thi-tim-kiem-giai-phap-cong-nghe-du-lieu-voi-cuoc-song-digital-data-for-life-nam-2023 
Hệ thống văn bản
Dịch vụ công trực tuyến
Thông tin công khai
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1276
Trước & đúng hạn: 1276
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2023 08:26:40)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP SƠN - THỊ XÃ KINH MÔN

Địa chỉ: Phường Hiệp Sơn - Thị xã Kinh Môn- tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0