AN NINH-QUỐC PHÒNG
Tăng cường quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông
20/11/2023 02:39:28

UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo các sở, ngành chức năng, các địa phương tăng cường công tác quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông.

Nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tham dò, khai thác khoáng sản . Quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị định 23 của CHính phủ về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông. Trong đó tập trung kiểm tra, rà soát về: đăng lý tên, loại phương tiện, thiết bị được sử dụng để khai thác, vận chuyển cát sỏi; Việc lăp đặt thiết bị giám sát hành trình và lưu trữ dữ liệu, thông tin về vị trí, hành trình di chuyển của phương tiện, thiết bị sử dụng để khai thác, vận chuyển; Kiểm tra về yêu cầu đối với bến, bãi tập kết cá, sỏi lòng sông, việc lắp đặt trạm cân, ca mê ra để giám sát khối lượng cát, sỏi mua bán tại bến bãi; yêu cầu phương tiện vận chuyển cát, sỏi trên sông; Về yêu cầu đối với hoạt động kinh doanh và sử dụng cát, sỏi lòng sông tuân thủ các quy định về nguồn gốc hợp pháp của khoáng sản được sử dụng trong các công trình; kiểm tra giám sát thời gian được phép khai thác, việc thực hiện các quy định pháp luật trong báo cáo đánh giá tác động của hoạt động khai thác đến việc bảo đảm sự ổn định của bờ sông, các vùng đất ven sông; bảo đảm sự lưu thông dòng chảy, khả năng tiêu thoát lũ, suy giảm mực nước sông trong mùa cạn, bảo tồn hệ sinh thái liên quan; kiểm tra giám sát việc thống kê, kiểm kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế. Tiếp tục rà soát số liệu về công tác quản lý khoáng sản cát sỏi lòng sông, kiến nghị các biện pháp quản lý.

UBND tỉnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân khai thác phải thiết lập hệ thống và thực hiện quan trắc, giám sát tác động xói lở lòng sông, bờ sông theo quy định; chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo các yêu cầu về an toàn, bảo vệ môi trường trong khai thác, không làm thay đổi dòng chảy, không gây sạt lở lòng sông, bờ sông, bãi sông./.

Thu Xuân
Hệ thống văn bản
Dịch vụ công trực tuyến
Thông tin công khai
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1308
Trước & đúng hạn: 1308
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/12/2023 22:04:58)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP SƠN - THỊ XÃ KINH MÔN

Địa chỉ: Phường Hiệp Sơn - Thị xã Kinh Môn- tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0