Hệ thống văn bản
Dịch vụ công trực tuyến
Thông tin công khai
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
99.5%
Số hồ sơ xử lý: 177
Trước & đúng hạn: 176
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.5%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/02/2024 09:23:50)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP SƠN - THỊ XÃ KINH MÔN

Địa chỉ: Phường Hiệp Sơn - Thị xã Kinh Môn- tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0